... De amfibieën van Opsterland ...

Kleine Watersalamander, Gewone Pad, Bruine Kikker
Grote Groene Kikker, Heikikker, Kleine Groene Kikker, Blauwe KikkerKlik hier voor een grotere foto van de watersalamander Watervorm

Klik hier voor een grotere foto van de watersalamander Landvorm

Kleine Watersalamander
De Kleine Watersalamander (Triturus vulgaris) is de enige salamandersoort die voorkomt in Friesland.
Buiten de paartijd leiden de dieren een landleven. In het vroege voorjaar ontwikkelt het mannetje een fraai bruiloftskleed door middel van een ononderbroken rug- en staartkam. De bevruchting is inwendig.
De salamander is nog vrij algemeen in slootjes met stilstaand water en tuinvijvers.

naar top pagina


Gewone pad
Klik hier voor een grotere foto van de gewone pad De Gewone Pad (Bufo bufo) wordt gekenmerkt door een wrattige huid en korte poten. Opvallend zijn de verdikte gifklieren achter het oog. Het is overwegend een schemerings- en nachtdier.
Omdat de Gewone Pad te vinden is in de meest uiteenlopende biotopen is hij nog steeds algemeen, ondanks het feit dat er jaarlijks bij de paddentrek vele duizenden slachtoffers vallen.

naar top pagina


Klik hier voor een grotere foto van de bruine kikker Bruine kikker
De Bruine Kikker (Rana temporaria) is een bruingekleurde kikker met een opvallende zwarte vlek aan de slaapstreek. Het is een soort die zeer vroeg in het voorjaar zijn dril afzet.
In tegenstelling tot de Heikikker die veel op het dier lijkt, kan men de Bruine Kikker in zeer uiteenlopende biotopen tegenkomen en de soort komt dan ook nog algemeen voor.

naar top pagina


Grote Groene Kikker
Klik hier voor een grotere foto van de grote groene kikker De Grote Groene Kikker (Rana ridibunda) ook wel Meerkikker genoemd, is de meest voorkomende groene kikkersoort in onze omgeving. Vanaf de maand mei zijn de luidruchtige kikkerconcerten dan ook op grote afstand te horen.
Deze kikker is, hoewel er wel achteruitgang is geconstateerd, op dit moment niet bedreigd en zal naar verwachting ook in de toekomst algemeen blijven.

naar top pagina


Klik hier voor een grotere foto van de heikikker Heikikker
De Heikikker (Rana arvalis) lijkt uiterlijk veel op de Bruine kikker. Ook de donkere vlek achter het oog is aanwezig.
De heikikker mijdt grootschalig agrarisch cultuurland en zijn voorkomen is dan ook grotendeels beperkt tot natuurterreinen. Het aantal dieren loopt dusdanig snel achteruit dat de Heikikker tot de kwetsbare soorten hoort. (Rode Lijstsoort).

naar top pagina


Kleine Groene Kikker
Klik hier voor een grotere foto van de kleine groene kikker De Kleine Groene Kikker (Rana lessonae) ook wel Poelkikker genoemd, is in tegenstelling tot de Grote Groene Kikker een kwetsbare soort.
Het dier dat zich vooral ophoudt in kleine watertjes die omgeven zijn door bosschages, heeft vooral te lijden van verzuring, verdroging, verlanding, verrijking, waterverontreiniging en biotoopvernietiging. (Rode Lijstsoort).

naar top pagina


Klik hier voor een grotere foto van een blauwe kikker Blauwe kikker
Van mannelijke dieren van de Bruine Kikker en Heikikker is bekend dat ze in de paartijd onder invloed van hormonen blauw kunnen kleuren. Dit verschijnsel is maar tijdelijk.
Groene Kikkers echter die blauw kleuren hebben een genetische afwijking en de kleur is blijvend. De kleuren geel en blauw maken dat de kikker groen wordt. Ontbreekt de factor geel dan kleuren ze blauw.

Een uitgebreid artikel over het fenomeen van de blauwe Groene Kikker vind u hier

naar top pagina... Amfibierijke gebieden in Opsterland ...

In de omgeving van Opsterland leven veel amfibiëen in de buurt van het Zwarte Meer, de Duurswouder Heide, de Lippenhuister Heide, het Wijnjeterper Schar en de Dellebuurster Heide.


... Ook iets gezien? ...

Heeft u een bijzondere kikker of pad gezien? Laat het ons weten. Mail ons en vertel wanneer en waar u het dier gezien heeft.
Uw waarneming wordt zo snel mogelijk op deze site en in de Geaflecht opgenomen.

Klik hier voor een overzicht van
alle waarnemingen van amfibieën en reptielen vanaf 1993.


... Als u nog meer wilt lezen ...

In de Geaflecht zijn de afgelopen jaren ook artikelen verschenen over amfibieën. Een selectie hiervan staat ook op deze site:
... Andere sites over amfibieën ...

RAVON
Reptielen en Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) doet onderzoek naar deze diersoorten in Nederland.