26 januari 2022

Resultaten fotowedstrijd

Resultaten fotowedstrijd

De fotowedstrijd werd in de zomer van 2021 georganiseerd. 

Winnende foto's zijn te zien onder de rubriek Natuur in BeeldDe fotowedstrijd over bomen heeft prachtige foto’s en verhalen opgeleverd. De 34 inzendingen

maakten duidelijk dat bomen behalve heel nuttig (ze leveren hout, verkoeling, nest- en schuilplaat-

sen, bodemverbetering en zijn grote CO2 vangers) ook heel mooi zijn. Dat bomen beeldbepalend

zijn voor het landschap, statuur geven aan een tuin en dat bomen vaak een schitterend verhaal ver-

tellen. De feestelijke prijsuitreiking vond 3 september plaats.

Met de fotowedstrijd wilde Geaflecht mensen bewuster naar bomen laten kijken. Bomen worden te

vaak als iets vanzelfsprekends gezien. Er wordt achteloos aan hen voorbij gegaan en dat maakt

bomen kwetsbaar. Door ruime regelgeving verdwijnen er bijvoorbeeld veel oude bomen uit straat-

beeld en uit de tuinen van particulieren. Als er eventueel jonge boompjes voor terugkomen duurt

het decennia voor ze dezelfde ecologische en landschappelijke waarden krijgen. Helaas beseft niet

iedereen dit.

De fotowedstrijd zette bomen weer even volop in de schijnwerpers. Mensen trokken er op uit om

markante bomen te zoeken en de Sa (de NRC onder de huis-aan-huisbladen) publiceerde twee gro-

te artikelen over bomen.

Bij een wedstrijd hoort een winnaar. De jury bestaande uit Jet Hofstra (Geaflecht), Jan de

Vries (fotograaf van o.a. LC) en Japke Weij (kunstenaar en oprichter van de Bijenbriga-

de) had de zware en mooie taak om de inzendingen te beoordelen. Zowel het beeld van de gefotografeerde boom als het bijbehorende verhaal bepaalde het eindresultaat.

Jelle Hofstra (geen familie van Jet) werd als winnaar uitgeroepen. Zijn foto van een 180 jaar oude linde in een weiland was qua compositie en sfeer heel mooi. Ook het verhaal over de linde die achter de zorgboerderij “De Lindelaar” staat, vond de jury bijzonder.

Het is de plek waar een vriend van Hofstra -in het inmiddels afgebroken huis- is geboren. Hofstra

heeft mooie herinneringen aan de boom. Zijn vriend en hij klommen vaak in die linde en toen een

ekster daar zijn nest bouwde werd er een kippenei in gelegd, die door de ekster werd uitgebroed.

“De kip heeft nog vele jaren geleefd”, vertelt hij. Wat hem opviel tijdens het fotograferen van de linde was de oorverdovende stilte. “Vroeger had je daar een enorm kabaal van allerlei soorten vogels en nu niets, dat is wel teleurstellend en vooral verontrustend.”

Tevens werden twee foto's uitgekozen die een eervolle vermelding kregen.

De fotograaf (Sjoukje Oosterwoud uit Boornbergum) noemde deze bomen dansende bomen, ze

dansen de tango zo lijkt het wel. Ze staan aan het Skeanpaed te Beetsterzwaag.

Wij waarderen hierbij dat de fotograaf creatief is in haar keuze. Een aansprekende foto.

De populier aan het Easterein in Gorredijk is naar schatting van de fotograaf (Frank van Gessele uit Gorredijk) 60-80 jaar.

Wij vonden de boom markant, herkenbaar en een mooie foto.


« terug