Een fietstocht door Opsterland

een fietstocht van 55 kilometer door het afwisselende landschap van Opsterland

 

Het gebied

Het gebied waar deze fietstocht doorheen gaat is een zeer afwisselend gebied. De tocht gaat door weiden, bossen en heidegebieden in het stroomlandschap van het Koningsdiep. In het oosten open weidegebieden en meer naar het westen weiden in een coulissenlandschap. Een deel van de tocht gaat langs de Opsterlandse Compagnonsvaart, de Turfroute.

 
 

Algemeen

De tocht gaat zoveel mogelijk over fietspaden. Waar dat niet mogelijk is gaat het over rustige landwegen.
De fietstocht kan natuurlijk op elk punt begonnen worden, de beschrijving start in Terwispel bij de brug over Nieuwe Vaart. Op de routekaart hierboven het zuidelijkste puntje in Terwispel.
Bij de beschrijving staat de afstand aangegeven vanaf het begin van de route in Terwispel. Zoals op de routekaart te zien is, is het goed mogelijk om de route te splitsen in een oostelijk en een westelijk deel.
Sommige onverharde stukjes fietspad kunnen met slecht weer moeilijk te fietsen zijn.

 
 

Routebeschrijving

0 km. Ga bij de brug langs de rechterkant van de Nieuwe Vaart naar het noorden: Kolderveen. Volg na 400 meter het fietspad naar rechts. Dit fietspad gaat na een tijdje over in een asfaltweg. Na een kilometer schuin linksaf: de Bûtewei.
2,3 km. Rechtdoor de Sweachsterwei oversteken. 700 meter verder rechtsaf een klein fietspaadje in. Dit volgen tot in Lippenhuizen. Daar links en vervolgens de eerste rechts. Deze weg rechtdoor volgen. Weg gaat over in schelpenpaadje.

 

4,8 km. Bij de Compagnonsfeart linksaf. Steeds rechtdoor: bij de Lippenhuister sluis de Slûsleane kruisen, weg gaat over in fietspad en verderop weer in asfaltweg. Bij de Hemriker sluis de Bergleane kruisen.
9,5 km. Bij de Wijnjeterpersluis de betonweg (Sparjebird) kruisen en rechtdoor. Weg wordt weer een fietspad. Bij brug fietspad naar links negeren. Daarna de volgende weg naar links, langs het kerkje van Weinterp. De grote weg, Weinterp, oversteken.
12,9 km. Bij T-splitsing rechtsaf: dit is weer de Bûtewei. Een kilometer verder, bij paddestoel 23468 scherp linksaf, richting Drachten. Het fietspad gaat hier 300 meter langs de drukke Opper Haudmare. In de bocht naar rechts het fietspad nemen. Na driehonderd meter gaat de route een deel over de 'poëzyroute', de wandeling over het Wijnjeterper Schar.

 

15,5 km. Aan het einde van het fietspad naar rechts en meteen weer naar links: de Nije Heawei. Aan het einde van deze weg, bij paddestoel 23461, naar rechtsaf: Poasen. 500 meter verderop gaat de route het Koningsdiep over: Poostweg. 200 meter verder, bij paddestoel 23460, naar rechts richting Ureterp.
18,5 km. Bij paddestoel 23459 richting Olterterp, rechtdoor en meteen daarna de weg naar links volgen. Dit fietspad kronkelt door het bos en bij enkele meertjes langs en komt uiteindelijk uit bij het 'Witte Huis'. Hier, bij paddestoel 23457 richting Boornbergum volgen. Een stukje langs de grote weg en dan rechtsaf. Iets verderop linksaf langs het kerkje van Olterterp (St. Hippolytuskerk). Op T-splitsing rechts en na 100 meter links: de Achterwei. 300 meter verder links en 200 meter verder komt de route weer bij de grote weg uit.
21,8 km. Bij de grote weg rechtsaf richting Beesterzwaag en deze 400 meter volgen. Tegenover het huis 'De Hout' de weg oversteken, linksaf een onverhard paadje op, iets voor het huis 'Vianen'. Het eerste paadje naar rechts. Dit komt, 400 meter nadat de grote weg is verlaten, uit bij een klinkerweg. Deze rechtdoor oversteken richting Hemrik (paddestoel 21358).
23,7 km. Het fietspad kruist het Koningsdiep weer.
25,5 km. Rechtsaf de Bûtewei op. Een betonnen fietspad. Bijna twee kilometer verder bij een kruising weer rechtsaf: de âld Hearrewei. Om de route te verkorten kun je hier rechtdoor over de Bûtewei naar Terwispel.

 

29,2 km. De route kruist het Koningsdiep voor de derde keer. Iets minder dan twee kilometer verder komt de route bij paddestoel 23986 uit op de Hoofdstraat bij Beesterzwaag. Hier oversteken en linksaf. Na 100 meter, net voorbij het bordje met Beesterzwaag, rechtsaf het fietspad in. Aan het einde van het fietspad naar rechts, een onverhard fietspad op. 500 meter verder linksaf. Dit smalle, onverharde fietspad, dat een paar honderd meter verder naar de andere kant van de greppel gaat, volgen tot het uitkomt op een geasfalteerd fietspaadje. Hier linksaf. Het pad verlaat het bos.

 

33,6 km. Bij paddestoel 23453 linksaf richting Boornbergum. Na 400 meter bij paddestoel 23455 naar links: Boerestreek. 500 meter verder bij paddestoel 22265 weer naar links: Boskwei. In de bocht het fietspad naar links negeren en weg volgen. Bij paddestoel 22896 rechtdoor over onverharde weg (It Mear) richting Boornbergum. Deze weg wordt verhard fietspad dat onder snelweg door gaat. Na tunneltje bij eerste T-splitsing rechtdoor richting Nij Beets. Iets verder naar links een smal fietspad op. Na een kilometer gaat het fietspad over in een halfverharde weg. Deze volgen tot aan de grote weg. Daar rechtsaf over het fietspad.
37,6 km. Na ongeveer 600 meter linksaf de grote weg oversteken en fietspad op. Een kilometer verder op verharde weg linksaf en meteen weer naar rechts het fietspad vervolgen.

 

40,2 km. Op T-splitsing (Janssen Stichting) naar rechts. Deze weg uitrijden tot de Swynswei, hier naar rechts en 300 meter verder naar links, de Krûme Swynswei. Deze weg gaat iets verderop langs het Koningsdiep. Aan het einde van deze weg links: Kanaelwei Sûd.
44,4 km. Aan einde links: de Legewei, die een kleine twee kilometer verder op de Rolbrêgedyk uitkomt. Hier rechtsaf de brug over en meteen weer rechtsaf langs het water: de Polderdyk. 400m na de brug fietspad naar links. Het fietspad gaat verderop via bos richting Tijnje.
48,9 km. Aan het einde van het fietspad naar rechts en honderd meter verder naar links: Riperwâlden. 500m verder het fietspad naar rechts negeren en links aanhouden. Rechtdoor over kruising tot aan T-splitsing. Hier rechtsaf: de Dûker. Deze weg volgen onder de snelweg door, 300 meter verder.
52,6 km. In flauwe bocht, net voorbij de snelweg, het fietspad naar links langs het kanaal volgen. Dit fietspad komt 2,5 km verder in Terwispel bij het beginpunt uit.