Wijnjeterper Schar

een wandeling van 5 kilometer door een natuurgebied met heide, bos en vennetjes

 

Het gebied

Het Wijnjeterper Schar is een gebied van ongeveer 100 hectare. Het bestaat voor 30% uit heide met vennetjes, 20% bos en verder voor 50% uit schraal grasland met enkele (zeer kwetsbare) blauwgraslandjes.
Er komen verschillende bijzondere planten en dieren voor.

 

Hoe kom je er?

De wandeling begint bij de parkeerplaats aan de Nije Heawei. Zie 'start' op het kaartje hiernaast.
Te bereiken vanaf Beetsterzwaag: richting Drachten, bij Lauswolt rechtsaf richting Hemrik, Poostweg. Over de brug eerste weg links. Net na de eerste afslag naar rechts kom je bij de parkeerplaats.
Vanuit Gorredijk: via Lippenhuizen naar Hemrik. Voorbij Hemrik linksaf de Poasen op, richting Beetsterzwaag. De tweede asfaltweg naar rechts is de Nije Heawei.
Vanuit Wijnjewoude: richting Hemrik, tegenover het kerkje van Weinterp rechtsaf. Aan einde links en meteen weer rechts, de Hege Heide. Aan einde rechts de Nije Heawei op, parkeerplaats is meteen links.

 

Markering

De route die we volgen is de 'poëzyroute'. Deze route volgt in het begin blauwe paaltjes, maar nadat de wandeling na enkele kilometers weer op de asfaltweg komt, volgen we niet meer de blauwe paaltjesroute die naar rechts gaat, maar steken we rechtdoor de weg over.

 

Routebeschrijving

Verlaat de parkeerplaats en ga op de Nije Heawei naar links. Even verderop de blauwe paaltjes volgen naar links. Dit is een vlinderrijk gebied. Rechts staan ruigteplanten zoals wilgeroosjes en bramen met kamperfoelie en wederik.

 

Na een tijdje rechtdoor een hekje door, de heide op. Er staat veel struikheide, maar ook kraaiheide en dopheide op de lager gelegen plekjes. In juli en augustus vliegen hier veel blauwtjes. Het gentiaanblauwtje komt hier voor. Het legt haar eieren op de bloemen van de Klokjesgentiaan, die hier en daar langs het pad staat. In het voorjaar kun je hier Oranjetipjes zien vliegen. Op de heide komt de adder voor.

 

De route buigt af naar rechts en gaat langs de bosrand. Een eindje verder gaat het pad het bos in, een stukje langs een greppel door grasland en dan weer het bos in. Berken, eiken, lijsterbessen en sparren. Er staan veel varens.
Na een tijdje kom je aan de rand van het bos en heb je uitzicht over het dal van het Koningsdiep. Er staat een bankje waar je van het uitzicht kunt genieten.
Nog steeds de blauwe paaltjes volgend ga je via een breder pad scherp naar rechts.

 

Na een tijdje ligt een stukje rechts van de route een ven, een dobbe. Het is een oude pingoruïne die weer is uitgegraven en opgeschoond. Op een informatiepaneel staat hoe zo'n pingo ontstaat. Als je voorbij het bord naar het vennetje loopt moet je voorzichtig zijn, want er staat daar veel Kleine zonnedauw. Ook is er veenmos te zien, het begin van hoogveenvorming.
Weer terug op de route kom je even later op de asfaltweg uit. Steek deze recht over. Langs het pad staan ratelaars. Dit is een vrij zeldzame plant die parasiteert op gras.

 

Ga een hek door naar een heidegebied dat door schapen en geiten begraasd wordt. In de heide liggen vennetjes met veenpluis. Ga aan het einde van het pad, na weer een hek te zijn gepasseerd, naar rechts. Volg dit fietspad langs de rand van het gebied tot het uitkomt op de Hege Heide, een asfaltweg. Ga hier rechts en bij de T-kruising weer rechts. Meteen links ligt de parkeerplaats waar de wandeling begon.

 

Bijzondere planten

orchidee, blauwe knoop, kleine zonnedauw, beenbreek, klokjesgentiaan. liggende vleugeltjesbloem, ratelaar, heidekartelblad, Spaanse ruiter, kale jonker, veenpluis, waterkruiskruid, moerasviooltje, schraallandpaardebloem, knoopkruid en een groot aantal zeggen als: sterzegge, vlozegge, blonde zegge, geelgroene zegge en knotszegge.

 

Dieren

Vogels:
groenpootruiter, boompieper, roodborsttapuit, geelgors, wulp, sperwer, torenvalk, havik, buizerd, ransuil, houtsnip, tuinfluiter, tjiftjaf, fitis, winterkoninkje, gekraagde roodstaart, grote lijster, zwartkop, koolmees, pimpelmees, staartmees, glanskop, zwarte mees, goudvink, wielewaal, Vlaamse gaai, boomkruiper, boomklever, grote bonte specht, kleine bonte specht

 

Insecten:
20 soorten dagvlinders en 10 soorten libellen.

 

Amfibieën en reptielen:
adder

 

Zoogdieren:
ree, vos