Welkom bij Natuurvereniging Geaflecht

Foto: Martien Faber
Foto: Martien Faber

De natuur, dat zijn wij zelf. We maken er deel van uit, of we het willen of niet. Wie de natuur verwoest, verwoest uiteindelijk zichzelf. Daarom is natuurbescherming eigenlijk zelfbescherming; ons gehele menselijk bestaan hangt immers af van een gezonde natuur.

We kunnen niet ongelimiteerd maar doorgaan met ons eigen nest te bevuilen. Op de duur moet dat leiden tot grote rampen.Overal ter wereld staat het voortbestaan van dieren, planten en hun leef- en groeiomgeving onder druk. Door menselijk eigenbelang en onverschilligheid wordt de natuur gemarginaliseerd.

Is het tij nog te keren? Alleen als mensen weer de waarde van de natuur leren inzien en beseffen dat we van diezelfde natuur afhankelijk zijn. Onze vereniging wil hieraan bijdragen door de natuur met haar vele facetten onder de aandacht te brengen. We hopen met deze website een beetje belangstelling te kunnen wekken voor al het mooie en onvervangbare waar we zo vaak achteloos aan voorbij gaan.

 

​Groenmanifest Opsterland

Klik op de foto voor een vergroting
Klik op de foto voor een vergroting

Opsterland is een prachtige groene gemeente met veel verschillende landschappen en mooie natuurgebieden. Helaas gaat het niet goed... met het klimaat, met de natuur, met de biodiversiteit. Overal, ook in onze gemeente, is er een snelle afname van de soortenrijkdom aan dieren en planten: van insecten en vogels, van eencelligen en zoogdieren, van bomen en planten. Het verlies van zoveel soorten is tekenend voor de verstoorde balans in de natuur en van een te grote belasting van de planeet. Tijd om te werken aan het behoud en herstel van gezonde leefgebieden voor planten en dieren. Het gemeentebestuur zegt het herstel van de biodiversiteit van groot belang te vinden, maar wij zien naast mooie woorden ook graag groene daden. Daarom dit Groenmanifest van bezorgde burgers met een aantal concrete punten om de natuur en de biodiversiteit binnen de gemeente Opsterland te versterken.

Het gehele Groenmanifest bestand (PDF) kunt u hier lezen

---------------------------------------------------------------------------

MEDEDELING (17 mei 2023)

Wij werken aan een nieuwe website. Het is helaas onvermijdelijk dat de actualiteit van de huidige site verminderd. Wij vragen hiervoor begrip.

 

Nieuw geplaatst op deze site

05-04-2023 Excursie stinzenplanten 15 april 2023

05-04-2023 Zwaluwenwand Nij Beets weer klaar voor gebruik door Menork en Geaflecht

21-03-2023 excursie nachtzwaluwen

20-03-2023 Onze volledige zienswijze op de omgevingsvisie van Opsterland

18-03-2023 verslag lezing stinzenplanten

22-02-2023 Excursie Gruttoland/Murk Nijdam

19-02-2023 Lezing en excursie stinzenplanten

03-02-2023 de waterral

03-02-2023 lezing over wasbeerhond

02-09-2022  Soortenlijst Ald Hearrewei

 

Waarnemingen

Goudhaantje
Goudhaantje

Heeft u iets leuks of bijzonders gezien in de natuur? Wij stellen uw waarnemingen bijzonder op prijs! U kunt uw waarnemingen via geaflecht@gmail.com doorgeven. Liefst met een foto of filmpje, datum en plaats en bij voorkeur aanvullende informatie.

 

Van de bestuurstafel.

Wie zich wil inzetten voor de natuur en het landschap kan actief worden binnen Geaflecht.
Wij zoeken mensen voor uiteenlopende taken. Voor het letterlijke handen uit de mouwen werk zoeken we mensen die bijvoorbeeld nestkasten willen ophangen en controleren, vlotjes willen maken voor de zwarte stern of het verenigingsblad Geafecht willen bezorgen in hun dorp of wijk.
Geaflecht heeft ook een aantal werkgroepen die zich richten op beleidsthemas zoals: herstel biodiversiteit, groenbeheer gemeente, de energietransitie (komst zonnevelden en windmolens)
en de veenweideproblematiek. We willen de werkgroepen versterken met mensen die begaan zijn met (één van) deze themas en met ons willen meedenken, meelezen en wellicht mee-
schrijven. Wil je met ons meedoen, laat het ons weten via contact