Veel gestelde vragen

We worden dikwijls gebeld door mensen die vragen hebben over amfibieŽn of reptielen. In deze rubriek is een selectie van de meest gestelde vragen (en antwoorden) opgenomen.
 

Ik heb een slang gezien, aan wie kan ik dat doorgeven?

Uw waarnemingen (ook die van amfibieën) kunt u doorgeven aan Jelle Hofstra viaWat gebeurt er met mijn waarnemingen?

Uw waarneming wordt opgenomen in de database van de WARF. Met gegevens uit de database adviseert de WARF overheden of bedrijven die projecten willen uitvoeren (zoals het aanleggen van een weg), over het voorkomen van amfibieŽn en reptielen op de plaats van het project. Op grond van de Flora- en Faunawet zijn overheden en bedrijven namelijk verplicht te onderzoeken of in het terrein kwetsbare soorten voorkomen, voordat met het werk wordt gestart. Daarom is het van groot belang dat u uw waarnemingen doorgeeft. Hoe meer bekend is over het voorkomen van de amfibieŽn en reptielen in de provincie, hoe beter zij beschermd kunnen worden.

Wat is de paddentrek?

In de winter leven (overwinteren) padden op het land. In het vroege voorjaar (ongeveer in maart) ontwaken zij en trekken massaal naar het water om daar te paren en de eitjes te leggen. Deze trek van het 'winterverblijf' naar het water wordt de paddentrek genoemd. Wanneer de padden klaar zijn met paren trekken zij weer terug naar het land. Deze 'trek' is echter minder massaal dan de trek naar de voortplantingswateren.Er worden voor mijn huis veel padden doodgereden, wat kan ik doen?

Het beste is om contact op te nemen met de gemeente en de gemeente te vragen om paddenschermen te plaatsen. De paddenschermen leiden de padden naar een faunatunnel onder de weg door. Een goedkopere oplossing is om de padden via schermen naar emmers te leiden en de dieren in de emmers over te zetten. In Oranjewoud wordt tijdens de paddentrek in overleg met de gemeente een weg 's avonds afgesloten.

Zijn slangen gevaarlijk?

De in Nederland voorkomende slangen zijn niet gevaarlijk. De enige slangensoort in Nederland met giftanden is de Adder. Een Adder moet met respect benaderd worden, maar zal u niet zomaar bijten. Wanneer u in zijn buurt komt, zal de Adder  vluchten. Zo lang u niet te dichtbij komt en het dier met rust laat, heeft u niets te duchten.
De Ringslang is niet gevaarlijk. Net als de Adder zal deze slang proberen te vluchten. Wanneer een Ringslang zich bedreigd voelt, kan hij zich verdedigen door een stof uit de cloaca af te scheiden. Deze stof niet gevaarlijk, maar stinkt enorm. Ook kan het dier zich doodhouden. De Ringslang bijt niet.

De Gladde slang is eveneens een onschuldig dier, maar wil zich nog wel eens verdedigen door te bijten. Deze beet is nauwelijks voelbaar en heeft geen gevolgen. Ook deze slang kan een stinkend goedje afscheiden uit zijn cloaca.Is een adderbeet dodelijk?

Een adderbeet kan dodelijk zijn, maar dat komt bijna nooit voor. Volgens de statistieken van de RAVON zijn in de periode 1885 - 1972, 138 adderbeten geregistreerd. Van deze 138 beten zijn drie personen overleden. (bron: www.ravon.nl)

Meer over Adderbeten op deze site kunt u hier vinden.Ik ben door een adder gebeten, wat moet ik doen?

Raak niet in paniek. Controleer eerst of u echt door een Adder (en niet door een andere slang) bent gebeten. De Adder is herkenbaar aan de donkere zigzag-streep op de rug.
Bel 112. Beter is nog regelrecht naar het ziekenhuis te gaan. In eerste instantie zal daar een afwachtende houding worden aangenomen. Afhankelijk van de mate waarin u op de adderbeet reageert kan de arts u uiteindelijk een antiserum toedienen. Dikwijls kiest de arts ervoor om dit ook niet te doen (in verband met de bijwerkingen). Vraag daarnaast de arts om een tetanus-injectie.
(bron: www.ravon.nl, bewerkt)