Links


De Vereniging voor Natuurbescherming, gevestigd te Gorredijk
Is een vereniging met bijna duizend leden. Zij houdt zich bezig met milieu en natuurbescherming in eigen omgeving in de breedst mogelijke zin van het woord.
www.geaflecht.nl

Twirre
Twirre is het driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie, natuurbescherming, natuurvoorlichting en natuurbeleid in Frysl‚n.
www.twirre.info

Reptielen, AmfibieŽn, Vissenonderzoek Nederland (RAVON)
De RAVON is een organisatie voor onderzoek naar reptielen, amfibieŽn en vissen.
www.ravon.nl

Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF)
De Fryske Feriening foar Fjildbiology is een vereniging die de Friese natuur en het landschap probeert te beschermen, in stand te houden en uit te breiden. Ook verzamelt de vereniging natuurwetenschappelijke gegevens. De FFF bestaat uit den FŻgelferb‚n, een Bisteferb‚n, en een Ferb‚n foar oare Bisten.
www.fjildbiology.nl

De Hynstebiter.nl
De Hynstebiter is de naam van de libellenwerkgroep van de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF).
www.hynstebiter.nl

It Fryske Gea
Het Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Frysl‚n.
www.itfryskegea.nl

Landschapsbeheer Frysl‚n
Landschapsbeheer Frysl‚n is een organisatie die zorgt voor het instandhouden en herstellen van het Friese landschap. Dit wordt onder meer gedaan door aanleg en herstel van kleine landschapselementen.
www.landschapsbeheerfriesland.nl

IVN Frysl‚n
IVN is een Vereniging voor natuur- en milieueducatie. IVN organiseert werkdagen en cursussen over de natuur en leefomgeving.
www.ivn.nl/fryslan