Contact

Wanneer iemand interesse heeft om een monitoringsroute voor amfibieën en reptielen te gaan lopen, dan kan er contact opgenomen worden met Wim Andela. Voor het doorgeven van losse (bijzondere) waarnemingen kan ook (graag met foto's) Wim Andela gemaild worden.

Regiocoördinatoren voor Fryslân:
Reptielen: Wim Andela, Van Wageningenstraat 43, 8934 CH Leeuwarden, 058-2882693.

Amfibieën: John Melis, Gorredijksterweg 26, 8411 KE Jubbega
06-46524630. Mailadres:

Losse waarnemingen
Wim Andela. Mail: W.Andela1@kpnplanet.nl
Webmaster
Tjeerd Geertsma. Mail: