AmfibieŽn


In ons land komen maar liefst 15 soorten amfibieën voor, waarvan 9 in de provincie Fryslân.
We kennen 4 soorten watersalamanders;1 soort landsalamander; 5 soorten kikkers; 2 soorten echte padden; verder nog de Knoflookpad, Geelbuikvuurpad en de Vroedmeesterpad.
In tegenstelling tot reptielen kenmerken de amfibieën zich door een gladde of enigszins korrelige huid. Schubben zijn nooit aanwezig. Amfibieën zijn in de paartijd te allen tijde afhankelijk van water, waarin de eitjes worden afgezet. Een uitzondering is de Vuursalamander. Deze landsalamander krijgt levende jongen, die echter wel in water worden afgezet.
Klik hieronder op eenfoto voor meer informatie over het dier.


kikkers:


  Meerkikker

  Poelkikker

  Bastaardkikker


  Heikikker

  Bruine kikker

  Boomkikker

padden:


  Gewone pad

  Rugstreeppad

  Knoflookpad

salamanders:


  Kleine watersalamander

  Vinpootsalamander

  Alpenwatersalamander


  Kamsalamander

zeldzame soorten:


  Vroedmeesterpad

  Geelbuikvuurpad

  Vuursalamander

exoten:


  Brulkikker