Lezing: Verbloemen wij de bijenproblemen?

maandag 20 mei 2019

Lezing: Verbloemen wij de bijenproblemen?
Klik op de foto voor een vergroting

Bijen. Wat zijn dat toch fascinerende dieren. Het is wonderbaarlijk dat mensen bijen zo welwillend omarmen als je dat vergelijkt met andere kriebelbeesten. Bijen zijn de panda’s van de insecten… Dat is opmerkelijk omdat mensen eigenlijk weinig weten over bijen. De honingbij is bekend als bestuivingsheld en honing producent, maar van al die andere bijen weten de meeste mensen vrijwel niets. En die bijen zijn ook belangrijk, sommigen zelfs economisch, maar allemaal belangrijk voor de natuur. Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat het niet goed gaat met de insecten en de bijen. Dat klopt: honingbijen, maar vooral de wilde bijen hebben het zwaar in het Nederlandse landschap. Dan komt al gauw de vraag “Hoe kunnen wij daar wat aan doen?”. Kan dat met een bloemetje hier en daar of verbloemen we daarmee de bijenproblemen?

Lezing over de panda onder de insecten, de wilde bij!

Op maandag 20 mei organiseert natuurvereniging Geaflecht in zalencentrum de Buorskip in Beetsterzwaag vanaf 20.00 uur een boeiende lezing over wilde bijen en avontuurlijk tuinieren. Sprekers zijn bijenlector Arjen Strijkstra verbonden aan Van Hall Larenstein en tuinontwerper Nienke Plantinga.

Volgens Strijkstra is het opmerkelijk hoe weinig mensen weten over bijen behalve dat de honingbij bekend staat als bestuivingsheld en honingproducent. Over de wilde bijen en hun betekenis voor de natuur en zelfs de economie weten de meeste mensen vrijwel niets. De wilde bij is een bedreigde diersoort die gered moet worden.

Strijkstra neemt ons mee in de fascinerende wereld van de wilde bij. Geďnspireerd door dit verhaal roept het vragen op wat je zelf kunt doen in je eigen tuin om deze voor de bij aantrekkelijker te maken. Dit kan al met hele simpele ingrepen die een groot verschil maken.

Nienke Plantinga geeft in haar lezing inspirerende praktische tips en voorbeelden om de bijen een handje te helpen. Ook haar pas uitgegeven boek “Avontuurlijk tuinieren” staat boordevol tips hoe je mooi en natuurlijk in een tuin kunt combineren.

De lezing is een initiatief van de werkgroep “Op de bres voor de bij” in Beetsterzwaag, die samen met diverse partners activiteiten ontplooit om de biodiversiteit te versterken en hiermee zoveel mogelijk dieren een thuis te bieden. Het voedselbos en operatie Steenbreek zijn hier voorbeelden van.


Plaats: De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag
Tijd: 20.00 uur
Datum: 20 mei 2019
Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro​Excursie naar Eendenkooi Op ‘t Ein bij Nijeholtwolde

Zaterdagmorgen 25 mei 2019

​Excursie naar Eendenkooi Op ‘t Ein bij Nijeholtwolde

Via een ingenieus systeem van sloten, schermen en vangpijpen werden vroeger Wilde eenden gevangen voor consumptie. Deze zogenaamde eendenkooien liggen vaak in stille gebieden aan de kust of het rivierengebied. Het zijn vaak kleine parels van natuur in het open landschap. Er hangt vaak een sfeer van rust maar ook een zweem van geheimzinnigheid uit lang vervlogen tijden. Prachtige stukjes natuur waar al eeuwenlang een bijzonder ambacht wordt uitgeoefend.

Op 6 juli 1886 gaf koning Willem III toestemming aan Marten Groen om een eendenkooi te stichten. Op de grens van Nijeholdtwolde en Nijelamer. Meer dan 130 jaar geleden dus. In 2011 is de heer Stoffel Baas eigenaar geworden van deze eendenkooi en geeft sindsdien regelmatig excursie en educatieve lessen voor scholen. Op zaterdag 25 mei 10.00 uur zijn we te gast bij Stoffel Baas. De excursie duurt ongeveer 2 uur en begint met koffie of thee met wat lekkers er bij. Daarna uitleg aan de hand van een kleine tentoonstelling waarna we de eendenkooi gaan bezichtigen. De kosten zijn 7.50 euro p.p.. Te betalen aan de heer Stoffel ter plekke. Zorg a.u.b. voor gepast geld. Omdat er plek is voor maximaal 20 personen is opgave nodig.

Dit kan bij Tjeerd Geertsma via e-mail: of telefonisch: 0638917537 (bij voorkeur in de avonduren)


Vertrek: om 9.00 uur bij de Skâns te Gorredijk richting Nijeholtwolde

Tijd: aanvang excursie 10.00 uur

Datum: zaterdagmorgen 25 mei 2019

Kosten: 7.50 euro ter plekke gepast te betalenPlantenexcursie Wijnjeterperschar

Zaterdag 1 juni 2019

Dit gebied is één van de natuurkernen in het dal van het Alddjip of Koningsdiep dat in het kader van “Landinrichting Koningsdiep” is ingericht. Deze inrichting is, als bekend, niet zonder slag of stoot gegaan. Even googlen onder deze term haalt snel een artikel in het blad Noorderbreedte van 2005 naar boven met als kop: “ De strijd rond het Koningsdiep” . Het heeft wat moeite gekost maar er is hier nu een fraai stuk nieuwe natuur gerealiseerd.

Voor deze dag hebben we Pieter Huisman van Staatsbosbeheer bereid gevonden om ons door het vernieuwde Wijnjeterperschar rond te leiden. Tijdens de excursie zullen de planten van dit gebied centraal staan. We zijn benieuwd wat de ervaringen tot dusver zijn en wat we nog mogen verwachten t.a.v. de verdere ontwikkeling van dit gebied. Medio juni mogen we in ieder geval nog de nodige orchideeën (zoals de Breedbladige Orchis) verwachten.

Bent u benieuwd naar hoe zich dit gebied ontwikkeld, kom dan om 09.00 uur op de parkeerplaats aan de oostzijde van het gebied (vanaf de parallelweg van de N 381)

Plaats: parkeerplaats oostzijde Wijnjeterperschar

Tijdstip: 09.00 uur

Datum: 1 juni 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro

Organisatie: GeaflechtNazomerexcursie Delleburen

Zaterdag 14 september 2019

Nazomerexcursie Delleburen

In het programma Vroege Vogels van de VARA stond recentelijk het onderwerp begrazing centraal. Waar vroeger het afplaggen van heide en de inzet van gescheperde schapen (onbewust) voor het beheer van de hei zorgden, begon zo’n 35 jaar geleden de inzet van een veelvoud aan landbouwhuisdieren.

Met runderen als Galloways, Schotse Hooglanders, Limosins, Heck Runderen, Spaanse Saraguesa, Exmoor pony’s en diverse schapenrasssen wordt tegenwoordig, met of zonder herder, in tal van heides, graslanden en bossen in Nederland beheer gevoerd.

Een gebied in onze regio waar dit ook al tientallen jaren plaatsvindt, is de Dellebuurster Heide ten oosten van Oldeberkoop. Daar wij wel benieuwd zijn naar de invloed van tientallen jaren begrazing op de heide en schrale graslanden aldaar, hebben we Richard de Ree van It Fryske Gea bereid gevonden om ons op een excursie mee te nemen. Bent u ook geďnteresseerd in het effect van pony’s, schapen en runderen op de flora en fauna van dit gebied, ga dan met ons mee op stap!

Vanwege beperkte gidsfaciliteiten kunnen er maximaal 20 personen mee. Daarom vragen wij u zich aan te melden mocht u deze boeiende excursie willen meemaken. Wacht u niet te lang, want: vol is vol!

Om 14:00 uur 's middags vertrekken we bij de Skâns. Zoals altijd zal geprobeerd worden met zo weinig mogelijk auto’s te rijden i.v.m. het milieu en de kosten. Zelf naar Oldeberkoop rijden kan ook. Bij aanmelding graag aangeven wat u doet.

Tijdstip: aanvang excursie 14:30 vanaf de ingang Oosterwoldseweg (zuidelijke ingang). Gezamenlijk vertrek vanaf de Skâns te Gorredijk om 14:00 uur.

Datum: zaterdag 14 september 2019

Kosten: niet leden 4 euro, leden 2 euro.

Organisatie: Geaflecht

Aanmelden: Wietze van der Meulen, per email: info@dutraco.frl of per app of telefoon: Mobiel: 06 51559832 of vast: 0513 541725